Forse stijging jonge freelancers

Stijging jonge FreelancersPayrollbedrijf Tentoo komt vandaag met nieuws over de groei van het aantal jonge freelancers. Over het tweede kwartaal van 2014 ziet Tentoo een forse toename van freelancers in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 24 jaar. De waargenomen groei is 30% ten opzicht van vorige kwartaal. Als je kijkt naar de gemiddelde omzetstijging komt deze leeftijdsgroep er minder goed vanaf. Dan blijft deze groep achter ten aanzien van de andere categorieën. Deze resultaten heeft Tentoo gepubliceerd in de nieuwe kwartaal monitor.

Toename freelancers

Tentoo ziet niet alleen een stijging bij de jonge groep. Over het algemeen is een toename van freelancers zichtbaar. Het aantal freelancers en flexwerkers is met 3% licht gestegen. Algemeen directeur van Tentoo, Paul van den Ronden, geeft aan dat het niet raar is dat toename van freelancers juist bij de jongeren waarneembaar is. De groep afstudeerders komen in de huidige markt moeilijker aan een vaste aan. In reactie daarop wordt nu sneller gekozen voor flexwerken en Freelancen. Ze verwachten daarmee ook meer vrijheid en flexibiliteit in hun toekomstige carrière. Voor werkgevers zijn deze enthousiaste en relatief goedkope arbeidskrachten op deze manier weer goed inzetbaar.

Omzetgroei bij freelancers

Vergeleken met het vorige kwartaal heeft Tentoo ook een groei van de omzet waargenomen. Deze groei is vooral te zien bij de groep van 25 tot en met 34 jaar. Deze groep freelancers hebben de afgelopen periode meer uren kunnen maken en hebben de tarieven daarvan gelijk kunnen houden. In de jongste groep van freelancers is de omzet nagenoeg gelijk gebleven geeft Tentoo aan.

Gemiddeld gezien is er een omzetgroei te zien van 8.1 procent. Alleen in de regio Den Haag was er een daling in de omzet. Deze daling was met 10% best fors te noemen. Dit kan misschien verklaard worden door de grote groep van freelancers in de jongste leeftijdscategorie. Deze groep verdient ook minder.

Zie voor meer informatie over de kwartaalmonitor de site van Payroll bedrijf Tentoo.