Lagere omzet freelancer en ZZPer in Eindhoven ?

Tentoo lagere omzet zzpVandaag een persbericht van Tentoo Payroll professionals. De organisatie geeft aan dat de omzet van de freelancers en flexwerkers in de regio Eindhoven achterblijft. Dit ten opzichte van de collega’s die werkzaam zijn in de rest van Nederland. Tentoo geeft aan dat in het eerste kwartaal van 2014 de gemiddelde omzet van de freelancer in Eindhoven met 8% is gedaald in vergelijking met dezelfde periode in het jaar daarvoor. Voor de freelancers en flexwerkers in de rest van Nederland ziet Payrollbedrijf Tentoo juist een stijging van 7,6%.

Meer jonge freelancers

Via het persbericht laat Paul den Ronden, Algemeen directeur van Tentoo, weten een verklaring te zien in het toenemende aantal jonge creatieve freelancers in de regio Eindhoven. Want Eindhoven is een broedplaats voor jonge creatieveling. De groep freelancers met de leeftijd tussen 15 en 24 jaar oud is in Eindhoven meer dan verdubbeld. De groep van freelancers vanaf 25 jaar en ouder is ongeveer gelijk gebleven in omvang. Jonge freelancers verdienen vaak minder dan de oudere collega. Dus daalt met een sterke groei van het aantal jonge freelancers ook het gemiddelde.

Geen stijging omzet 2014

Tentoo geeft aan dat in het jaar 2013 een sterke groei was waar te nemen in de omzet van de freelancers en flexwerkers in Eindhoven. De groei was toen 24% ten opzichte van de omzet in 2012. De verwachting was dan ook dat deze groei zich in 2014 zou voortzetten. Maar door een groot aantal starters is de omzetstijging uitgebleven geeft Paul den Ronden aan. Bij de oudere flexwerkers is wel een stijging in de omzet te zien, deze bedraagt zelfs 18,7%.

Nieuwe vestiging Tentoo in Eindhoven

Sinds kort heeft Tentoo Payroll professionals ook een vestiging in Eindhoven. Op het voormalige Philips terrein Strijp-S verzorgt de organisatie regelmatig gratis workshops en Webinars. Deze zijn gericht op de ZZP-ers en de freelancers. Daarin komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met inkomenszekerheid. Op 17 juni staat nu een workshop gepland. Volg de site van Tentoo voor een actueel overzicht van de eerstvolgende workshops.