Staat de Toekomst van Payrolling onder druk?

Toekomst van PayrollingEind juni was er een unieke bijeenkomst waarbij werd stilgestaan bij de toekomst van Payrolling. Deze meeting was georganiseerd door de koepelorganisaties ABU, NBBU en VPO. De Payroll dienstverlening staat de laatste maanden onder druk. Tijd om actie te ondernemen vonden de bonden. Met vele payrollers is gesproken over de ernst van de situatie.
Op 28 juni waren veel ondernemers en belanghebbende in Payroll Branche op de bijeenkomst in Bunnik afgekomen. De opening werd verzorgd door VPO Voorzitter jeu Claes. Hij sprak de grote groep bij over de bevindingen en de noodzaak om te komen tot eenheid in de branche. De laatste tijd is Payrolling negatief in het nieuws en ook hebben een aantal payroll organisaties afstand genomen van de koepel VPO. Dit uit onvrede over de organisatie. Daarnaast hebben ook grote vakbonden de VPO CAO opgezegd. En zijn er geluiden dat het verbod op Payrolling onderdeel zal zijn van een aantal verkiezingsprogramma’s. De PVDA heeft een voorstel neergelegd om een payroll kracht niet langer dan 26 weken voor een opdrachtgever te laten werken. Ook heeft de Stichting van Arbeid zich uitgelaten over Payroll. In het advies van deze stichting wordt Payroll duidelijk erkend als een vorm van ter beschikking stellen van arbeid. Het advies geeft helaas geen duidelijke kaders voor de vorm waarin Payroll wordt aangeboden.
Jurrien Koops (Directeur Sociale zaken van ABU en bestuurslid VPO) geeft aan dat de branche kan afwachten tot wat er gaat gebeuren of moet kiezen voor zelfregulering.

Discussies over stellingen ten aanzien van Payrolling

Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezigen ook gediscussieerd over een aantal stellingen. Aan de hand van de reacties en stemming werd daarmee de bereidheid gepeild bij de aanwezigen om te komen tot zelfregulering bij payrolling. De volgende stellingen zijn besproken en ter stemming gebracht:

  1. Verschillen tussen payrollondernemingen zijn groter dan de overeenkomsten
  2. Is de payroll branche gebaat bij eenduidig geluid richting Politiek?
  3. Er is een noodzaak tot wijziging van het businessmodel van payrolling
  4. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden is de enige manier om je als payroll onderneming te onderscheiden
  5. De sector kiest voor zelfregulering en formuleert aanbevelingen aan de politiek
  6. Payrollondernemingen zijn bereid samen op te trekken in de tijd