Uitstel nieuwe flexregels tot 1 juli 2015 definitief

Wetsvoorstel FlexregelsOp 18 februari werd door de Tweede Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. In deze wet wordt het ontslagstelsel hervormd en zullen tijdelijke werknemers eerder voor een vast contract in aanmerking komen. Er zijn door de Tweede Kamer wel enkele wijzigingen in de wet aangebracht; de nieuwe flexregels zullen niet deze zomer ingaan, maar zullen vanaf 1 juli 2015 ingaan. Daarnaast krijgen kleine bedrijven de mogelijkheid om tot 2020 lagere ontslagvergoedingen uit te reiken.

De Wet Werk en Zekerheid werd met brede steun door VVD, PVDA, D66, CDA, GroenLinks, CU, Bontes en de SGP aangenomen en wordt nu voorgelegd in de Eerste Kamer. Er wordt vanuit gegaan dat ook de Eerste Kamer met de nieuwe wet zal instemmen.

Sociaal Akkoord

De Wet Werk en Zekerheid is een gevolg van afspraken die door werkgevers en vakbonden met het kabinet in het sociaal akkoord gemaakt werden. In het sociaal akkoord werd afgesproken dat er meer zekerheid komt voor werknemers met flexibele contracten, waarbij zij ook eerder de kans krijgen om naar een vast contract door te stromen. Ook werden er op het gebied van ontslagrecht wijzigingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld de transitievergoeding voor ontslagen werknemers.

Uitstel nieuwe flexregels tot 1 juli 2015

De wijziging van de zogenoemde ketenbepaling werd na toestemming van een meerderheid in de Tweede Kamer uitgesteld tot 1 juli 2015. Momenteel krijgen werknemers na drie jaar aanspraak op een vast contract, dat zal door de Wet Werk en Zekerheid veranderen naar twee jaar. Men wil hiermee tegengaan dat werknemers te lang en tegen hun zin op een trits van contracten voor één zelfde werkgever werken.

In de nieuwe wet wordt ook aandacht besteedt aan flexibele arbeidsvormen. Er zal een betere ontslagbescherming komen voor werknemers die via payrolling in dienst zijn en ook het langdurig gebruik van nul-urencontracten zullen worden beperkt. In de zorg zullen nul-urencontracten helemaal verboden worden.

De ontslagroute bij flexregels

Bovenstaande flexregels zullen tegelijkertijd ingaan met de wijziging van het ontslagrecht, welke ook op 1 juli 2015 in zal gaan. Het UWV of de rechter moeten nog steeds elk ontslag toetsen, maar wel vinden er de volgende wijzigingen plaats:

  • Wanneer een ontslag plaats vind om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dan loopt het proces via het UWV
  • Bij ontslag om persoonlijke redenen zal het proces via een kantonrechter verlopen.

Er wordt verwacht dat ontslag procedures hierdoor vereenvoudigd worden en dus ook minder tijd in beslag zullen nemen.

Verkorten WW

De maximale WW-duur zal vanaf 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs worden teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Er kunnen door werkgevers en werknemers eventueel afspraken in de CAO gemaakt worden om de WW-uitkeringen tot 38 maanden aan te vullen.

(Bron: Aangeleverde publicatie)