Verdienen vrouwelijke freelancers nog steeds minder?

Tentoo vrouwelijke freelancerVandaag een persbericht van Tentoo Payroll professionals over een inventarisatie dat de organisatie heeft uitgevoerd naar de beloning van freelancers. Op basis van de gegevens blijkt dat in 2014 de vrouwelijke freelancers gemiddeld bijna 5 procent minder verdienden dan hun mannelijke collega’s. Positief nieuws is dan weer dat dit verschil ten opzichte van het jaar daarvoor wel kleiner is geworden. In 2013 was het verschil in beloning gemiddeld nog 8%.

Tentoo heeft deze vergelijking de afgelopen vier jaar al gedaan. In 2012 was de conclusie nog dat de vrouwelijke freelancer bijna 9,5% per uur minder verdienden dan de mannelijke collega’s. Tentoo geeft aan dat dit verschil nu kleiner is geworden tussen de verdiensten van mannen en vrouwen door de toetreding van vrouwen in de leeftijdsgroep 35 tot 54 jaar.

Daling uurtarieven

Wat ook opvalt in het persbericht is dat Tentoo een daling van de tarieven signaleert. Sinds 2011 is het gemiddelde uurtarief flink gedaald. Deze daling van de tarieven kan worden verklaard door een forse toename van het aantal freelancers en een mindere groei van het aantal opdrachten. De opdrachtgevers kunnen uit een groter aanbod kiezen en kunnen ook meer op tarief selecteren. Tentoo geeft aan dat het de markt ziet aantrekken en dat het aantal opdrachten weer groeit. De verwachting is tevens dat de groei van het aantal freelancers minder sterk zal zijn dan de groei in opdrachten. Het is dus niet te verwachten dat de tarieven verder onder druk komen te staan door een te groot aanbod van freelancers.

Tentoo verleent diensten aan freelancers, flexwerkers, zzp’ers, opdrachtgevers en ondernemers. De organisatie werkt voor een groot aantal bedrijven en freelancers en krijgt daarmee een goed beeld van de markt. Tentoo is een van de grootste payrollbedrijven van Nederland geeft het aan.